Uzmanlık Alanları

 • Abdominal Radyoloji
  Abdominal Radyoloji Hakkında Genel Bilgiler
  image
  Batın bolgesindeki patolojileri radyolojik olarak saptayan radyolojinin alt birimidir.
  Abdominal radyolojide kullanılan modaliteler Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Goruntuleme, Ultasonografi, Direktgrafi gibi modalitelerdir.
 • Sanal Kolonoskopi
  Sanal Kolonoskopi Hakkında Genel Bilgiler
  image
  Sanal Kolonoskopi anal kanaldan ince bir boru ucu ile (idrar sondası vb.) kalın barsağın şişirilmesi sonrasında alınan bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kesitleri ile elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında 3 boyutlu rekonstrüksüyonu ile konvansiyonel kolonoskopi görüntülerine benzer görüntülerin oluşturulduğu ve kalın barsak hastalıklarının değerlendirildiği bir inceleme yöntemidir.
  Detaylı detaylı bilgi için tıklayınız...
 • BT-MR Enterografi
  Enterografi Hakkında Genel Bilgiler
  image
  Endoskopik ve radyolojik tekniklerle değerlendirilmesi zor olan ince barsak görüntülemede son 10 yıldaki teknolojik gelişmelerle önemli adımlar atılmıştır. Kapsül endoskopi, çift balon endoskopi gibi endoskopik yöntemlerle BT-MRG enteroklizis-enterografi gibi yeni radyolojik yöntemlerdeki gelişmeler hastalıklarının tanısı, takibi ve hasta yönetiminde klinik pratiğe önemli katkılar sağlamıştır. Bu endoskopik ve radyolojik yöntemlerin herbirinin kendine ait üstünlük-sınırlılıkları bulunmaktadır ve birbirlerini tamamlayıcı yöntemlerdir. Kapsül endoskopi mukozal yapı hakkında detaylı bilgi sağlar ve hasta kabülu kolaydır, ancak patoloji saptandığında girişim yapılamaz. Çift balon endoskopi de mukozal yapıyı iyi değerlendirir ve gerektiğinde girişim yapılabilir fakat invaziv bir yöntem olması ve tetkik süresinin uzun olması önemli sınırlılıklarındandır. BT ve MRG enterografi ince barsak lümenini, duvarını ve etrafındaki yapıları değerlendirebilir.
  Detaylı bilgi için tıklayınız...
 • Enteroklizis
  Enteroklizis Hakkında Genel Bilgiler
  image
  Endoskopik ve radyolojik tekniklerle değerlendirilmesi zor olan ince barsak görüntülemede son 10 yıldaki teknolojik gelişmelerle önemli adımlar atılmıştır. Kapsül endoskopi, çift balon endoskopi gibi endoskopik yöntemlerle BT-MRG enteroklizis-enterografi gibi yeni radyolojik yöntemlerdeki gelişmeler hastalıklarının tanısı, takibi ve hasta yönetiminde klinik pratiğe önemli katkılar sağlamıştır. Bu endoskopik ve radyolojik yöntemlerin herbirinin kendine ait üstünlük-sınırlılıkları bulunmaktadır ve birbirlerini tamamlayıcı yöntemlerdir. Kapsül endoskopi mukozal yapı hakkında detaylı bilgi sağlar ve hasta kabülu kolaydır, ancak patoloji saptandığında girişim yapılamaz. Çift balon endoskopi de mukozal yapıyı iyi değerlendirir ve gerektiğinde girişim yapılabilir fakat invaziv bir yöntem olması ve tetkik süresinin uzun olması önemli sınırlılıklarındandır. BT ve MRG enterografi ince barsak lümenini, duvarını ve etrafındaki yapıları değerlendirebilir.
  Detaylı bilgi için tıklayınız...
 • BT-MR Enteroklizis
  BT-MR Enteroklizis Hakkında Genel Bilgiler
  image
  Endoskopik ve radyolojik tekniklerle değerlendirilmesi zor olan ince barsak görüntülemede son 10 yıldaki teknolojik gelişmelerle önemli adımlar atılmıştır. Kapsül endoskopi, çift balon endoskopi gibi endoskopik yöntemlerle BT-MRG enteroklizis-enterografi gibi yeni radyolojik yöntemlerdeki gelişmeler hastalıklarının tanısı, takibi ve hasta yönetiminde klinik pratiğe önemli katkılar sağlamıştır. Bu endoskopik ve radyolojik yöntemlerin herbirinin kendine ait üstünlük-sınırlılıkları bulunmaktadır ve birbirlerini tamamlayıcı yöntemlerdir. Kapsül endoskopi mukozal yapı hakkında detaylı bilgi sağlar ve hasta kabülu kolaydır, ancak patoloji saptandığında girişim yapılamaz. Çift balon endoskopi de mukozal yapıyı iyi değerlendirir ve gerektiğinde girişim yapılabilir fakat invaziv bir yöntem olması ve tetkik süresinin uzun olması önemli sınırlılıklarındandır. BT ve MRG enterografi ince barsak lümenini, duvarını ve etrafındaki yapıları değerlendirebilir.
  Detaylı bilgi için tıklayınız...
 • Multiparametrik Prostat MR
  Multiparametrik Prostat MR Hakkında Genel Bilgiler
  image
  Dünyada ve ülkemizde yaklaşık her 6 erkekten biri yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanmaktadır. Diğer bir çok kanser türünde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı tedavide başarı oranını yükseltmektedir. Erken tanıdan kasıt ise tümör hücreleri herhangi bir başka organa yayılmadan henüz prostat bezi içerisinde sınırlı iken tanı konmasıdır. Tarama yöntemlerinin de prostat kanserinden ölüm oranlarını azalttığı bildirilmiştir.

  Kan PSA düzeyinin artışı tipik olarak prostat kanserinin potansiyel varlığına dair ilk belirtidir. Bunu takiben gerçekleştirilen uygulama, ultrason rehberliğinde prostat bezinin özel iğnelerle genellikle 6-24 parça alınacak şekilde örneklenmesi işlemidir. Ancak biyopsi sonucu ile kanser tanısı gelmese bile anormal olarak yüksek kalan veya yükselmeye devam eden PSA değerleri kanser şüphesinin devam etmesine neden olmasıdır. Biyopsi işlemi negatif olup da PSA değeri yüksek olan veya PSA değeri normal olmasına rağmen kanser riski taşıyanlarda yeni bir görüntüleme tekniği olan Multiparametrik Prostat MR’ı önemli katkılar sağlayabilmektedir.

  Multiparametrik Prostat MR kanser tespitindeki en hassas non-invaziv radyolojik görüntüleme tekniğidir. Multiparametrik Prostat MR ile elde edilen parametrelerin skorlaması yapılarak hastalara erken evrede tanı konulmaya çalışılır. Ayrıca tümörün yerini daha net olarak belirleyebilen yöntem sayesinde biyopsi işlemi öncesi uygulanması halinde biyopside daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir. Bir başka avantajı ise kanserin görüntülenmesinde sağlanan başarı sayesinde MR incelemesi ile prostatında anormal bulgu saptanmayan hastalarda biyopsi yapılması gerekliliğini azaltma ihtimalidir.

  Multiparametrik prostat MR başlıca 5 bileşenden oluşmaktadır. Yüksek çözünürlüklü MRG imajları, Difüzyon MRG, ADC haritalaması, Perfüzyon MR ve MR Spektroskopi. Multiparametrik Prostat MRG sırasında tüm bu bileşenler kullanılarak tümör varlığı, var olan tümörün prostat bezi dışına taşıp taşmadığı ve başka organlara sıçrama olup olmadığının tanısı konup, aynı seansta tümörün evrelemesine (erken evre, geç evre..) katkıda bulunmaktadır.

  Sonuç olarak Multiparametrik Prostat MR prostat kanseri tanısında ve evrelemesinde önemli bir yere sahip olup, Avrupa Ürogenital Radyoloji Derneği (ESUR) tarafından 2012 yılında yayınlanan prostat kanseri tanısı kılavuzunda da yer almaktadır.


  Detaylı detaylı bilgi için tıklayınız...
 • Defekografi
  Defekografi Hakkında Genel Bilgiler
  image
  Defekografi, hastanın anal fonksiyonlarını görüntüleme esliginde degerlendirilmesi icin yapılan islemdir.
  Defekografi tetkiki icin on hazırlıklar yapıldıktan sonra cekimden once rektum bosluguna ultrasonik jel verilir, cekim sırasında hastaya veriler komutlar dogrultusunda hastanın defekasyon ıslemını yapması ıstenır bu esnada goruntuleme ıslemı devam etmektedır. Elde edılen goruntuler degerlendırılerek tanıya ulasılmaktadır.
 • MR Defekografi
  MR Defekografi Hakkında Genel Bilgiler
  image
  MR Defekografi, hastanın anal fonksiyonlarını görüntüleme esliginde degerlendirilmesi icin yapılan islemdir.
  MR Defekografi tetkiki icin on hazırlıklar yapıldıktan sonra cekimden once rektum bosluguna ultrasonik jel verilir, cekim sırasında hastaya veriler komutlar dogrultusunda hastanın defekasyon ıslemını yapması ıstenır bu esnada goruntuleme ıslemı devam etmektedır. Elde edılen goruntuler degerlendırılerek tanıya ulasılmaktadır.

  Detaylı detaylı bilgi için tıklayınız...
 • Girisimsel Radyoloji
  Girisimsel Radyoloji Hakkında Genel Bilgiler
  image
  Bir çok hastalığın cerrahiye alternatif olarak perkütan girişimle tedavilerinin yapılma yöntemidir.
  Radyolojik yöntemler eşliğinde birçok hastalıgın teşhis ve tedavi edilmesidir. Bu amacla hedef dokuya damar yoluyla veya direkt ciltten yaklasımlarla girilerek birçok hastalıgın tanı ve tedavisi yapılabilmektedir. Girisimler islemler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) esliginde direkt ciltten ya da damar yolu ile girilerek uygulanır.
 • Biyopsi
  Biyopsi Hakkında Genel Bilgiler
  image
  Biyopsi, mikroskop altında incelenmek üzere canlıdan belirli bir doku parçasının çıkarılmasıdır.
  Muayene ya da benzeri incelemelerle tanı konulamayan hastalıklarda biyopsiye başvurulur. Özellikle kanser tanısında çok önemli yeri vardır. En sık kullanılan yöntem iğne biyopsisidir. İnce bir iğne istenilen doku bölgesine sokulur ve emme ya da koparma ile küçük bir parça alınır. Kimi zaman ameliyat sırasında küçük bir doku parçası çıkarılır. İğne biyopsisine "kapalı biyopsi", ameliyat sırasında alınana "açık biyopsi" denir. Açık biyopsi tanı yönünden daha değerlidir.yani kısacası dokudan bir parça alnarak incelenmesidir.

Akademik Egitim

 • 2010 2014

  Doçent Doktor

  İstanbul Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı

 • 2005 2010

  Uzman Radyolog

  İstanbul Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı

 • 1999 2004

  Asistan Radyolog

  İstanbul Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı

 • TR ENG

  Yabancı Dil

  İngilizce

Çalısmalar

 • Agırlıklı Çalısma Ilgi Alanları

  - Abdominal Radyoloji ve Ileri Görüntüleme Teknikleri

  - Sanal Endoskopik Incelemeler

  - Moleküler Görüntüleme Teknikleri

  - Ileri Düzey Aplikasyonların Oldugu Batın BT ve MRG Tetkikleri

  - Sanal Kolonoskopi (BT-MRG-Kolonografi)

  - BT-Enterografi, MRG-Enterografi

  - Multiparametrik Prostat MRG Tetkiki, Prostat Spektroskopisi

  - MR-Defekografi Tetkiki

  - BT-MRG Fistülografi

  - Non-Vasküler Girişimsel İşlemler vb.

Eserler - Bilimsel Çalismalar

 • image

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Makaleler

  Detaylar...

  A1. Bakir B, Poyanlı A, Yekeler E, Acunas G. Acute Torsion of a Wandering Spleen. Abdom Imaging. 2004 Nov-Dec;29(6):707-9

  A2. Aydın K, Bakir B, Tatli B, Terzibaşioğlu E, Özmen M. Proton MR spectroscopy in three children with Tay-Sachs disease. Pediatr Radiol. 2005 Nov;35(11):1081-5.

  A3. Bakir B, Unuvar E, Terzibasioglu E, Guven K. Atypical lung involvement in a patient with systemic juvenile xanthogranuloma. Pediatr Radiol. 2007 Mar;37(3):325-7.

  A4. Bakir B. Colonic duplications: clinical presentation and radiologic features of five cases.Eur J Radiol. 2007 Mar;61(3):490.

  A5. Erten N, Saka B, Berberoglu K, Turkmen C, Unal S, Bakir B, Yekeler E, Besisik SK Technetium-99m 2-methoxy-isobutyl-isonitrile uptake scintigraphy in detection of the bone marrow infiltration in multiple myeloma: correlation with MRI and other prognostic factors.Ann Hematol. 2007 Nov;86(11):805-13. Epub 2007 Aug 8.

  A6. Dursun M, Sarvar S, Cekrezi B, Kaba E, Bakir B, Toker A.Cardiac metastasis from invasive thymoma via the superior vena cava: cardiac MRI findings. Cardiovasc Intervent Radiol. 2008 Jul;31 Suppl 2:S209-12. Epub 2007 Aug 21.

  A7. Ermis F, Dursun M, Akyüz F, Bakir B, Güven K.Hydatid cysts: three different stages on the same image. Intern Med. 2007;46(19):1673. Epub 2007 Oct 1.

  A8. Bakir B, Terzibasioglu E. Images in clinical medicine. Tracheal bronchus. N Engl J Med. 2007 Oct 25;357(17):1744.

  A9. Comert S, Vitrinel A, Akin Y, Mutlu GY, Tokuc G, Bakir B.Abdominal mass in a neonate: hepatoblastoma. Indian J Pediatr. 2007 Oct;74(10):956-8.

  A10. Dursun M, Agayev A, Bakir B, Ozger H, Eralp L, Sirvanci M, Guven K, Tunaci M. CT and MR characteristics of hibernoma: six cases. Clin Imaging. 2008 Jan-Feb;32(1):42-7.

  A11. Bakir B, Aydin K, Talu G, Ozyalcin S. Cranial magnetic resonance imaging in spontaneous intracranial hypotension after epidural blood patch. Pain Pract. 2008 May-Jun;8(3):206-9

  A12. Bakir B, Salmaslioğlu A, Poyanlı A, Rozanes I, Acunas B. Diffusion weighted MR imaging of pancreatic islet cell tumors. Eur J Radiol. Eur J Radiol. 2010 Apr;74(1):214-20.

  A13. Bakir B, Acunas B, Bugra D, Yamaner S, Asoglu O, Salmaslioglu A, Balik E. MR Colonography after Oral Administration of Polyethylene Glycol-Electrolyte Solution. Radiology. 2009 Jun;251(3):901-9. Epub 2009 Mar 24.

  A14. Tamam M, Adalet I, Bakir B, Türkmen C, Darendeliler F, Baş F, Sanlı Y, Kuyumcu S. Diagnostic spectrum of congenital hypothyroidism in Turkish children. Pediatr Int. 2009 Aug;51(4):464-8.

  A15. Bakir B, Salmaslioğlu A, Guven K, Poyanli A, Kadioglu TC. Diffusion-Weighted MR Imaging In The Differential Diagnosis Of Adrenal Adenomas And Nonadenomatous Adrenal Masses. J Med Sci 2009;29(5):1191-7

  A16. Bakir B, Gokce S, Dursun, Guven K, Salmaslioglu A. An Unusual Cause Of Diffuse Ascites In An Infant; Colonic Duplication Associated With Bladder Duplication. Diagn Interv Radiol. 2009 Sep;15(3):210-1.

  A17. Mungan Z, Pinarbasi B, Bakir B, Gulluoglu M, Baran B, Akyuz F, Demir K, Kaymakoglu S. Congenital Portal Vein Aneurysm Associated with Peliosis Hepatis and Intestinal Lymphangiectasia. Gastroenterol Res Pract. 2009;2009:479264. Epub 2010 Mar 30.

  A18. Sirin Y, Guven K, Horasan S, Sencan S, Bakir B, Barut O, Tanyel C, Aral A, Firat D. The influence of secondary reconstruction slice thickness on NewTom 3G cone beam computed tomography-based radiological interpretation of sheep mandibular condyle fractures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 Nov;110(5):638-47.

  A19. Bakir B, Bakan S, Tunaci M, Bakir VL, Iyibozkurt AC, Berkman S, Bengisu A, Salmaslioglu A.Diffusion-weighted imaging of solid or predominantly solid gynaecological adnexial masses: is it useful in the differential diagnosis? Br J Radiol. 2011 Jul;84(1003):600-11. Epub 2010 Nov 16.

  A20. Sanli Y, Turkmen C, Bakir B, Iyibozkurt C, Ozel S, Has D, Yilmaz E, Topuz S, Yavuz E, Unal SN, Mudun A. Diagnostic value of PET/CT is similar to that of conventional MRI and even better for detecting small peritoneal implants in patients with recurrent ovarian cancer. Nucl Med Commun. 2012 Feb 18. [Epub ahead of print]

 • image

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

  Detaylar...

  B1. Tamam M, Adalet I, Bakir B, Türkmen C, Darendeliler F, Baş F, Sanlı Y, Kuyumcu S, Cantez S. ''The role of ultrasonographic and scintigraphic methods in determining the etiology of congenital hypothyroidism''. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Athens, 2006

  B2. Tamam M, Bakir B, Adalet I, Darendeliler F, Baş F, Sanlı Y, Cantez S. ''Assessment of ectopic thyroid gland in children with congenital hypothyoidism by color doppler ultrasonography and radionuclide imaging''. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Athens, 2006

  B3. Salmaslioglu A, Tunaci M, Acunas G, Bakir B, Ucar A, Guven K, Adalet I, Erbil Y. ''Radio-guided localization of neck masses: A new approach'' European Congress of Radiology, Vienna, 2008

  B4. Guven K, Terzibasioglu E, Ucar A, Bakir B. ''Esophageal mucocele causing angina symptoms treated with percutaneous drainage''Anual Meeting and Postgraduate Course of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, İstanbul, 2008

  B5. İyibozkurt AC, Kalelioğlu İ, Çetin C, Topuz S, Bakır B, Yıldırım A, Berkman S. ''Two rare cases of genital tumors associated with Peutz-Jeghers syndrome.'' 16th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Belgrade, Serbia, 2009.

  B6. Yılmaz E, Bakır B, Kalelioğlu H.İ, Has R, Yüksel A, Aydın K, Sencer S. ''Additional findings of fetal magnetic resonance imaging to the prenatal sonographic diagnosis of central nervous system anomalies'' The Society of Pediatric Radiology SPR 2010, Boston, Massachusetts, 2010

  B7. Y. Sanli, C. Turkmen, B. Bakir, I. Adalet, S. Unal, A. Mudun, C. Iyibozkurt, S. Topuz. ''The role of FDG-PET/CT for staging and/or evaluation of therapy response in patients with cervical cancer.'' Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine. Vienna, Austria, 2010

  B8. Sanli Y; Turkmen C; Mudun A; Adalet I; Unal SN.; Bakir B; Topuz S; Iyibozkurt C. ''Should FDG-PET/CT be the first line imaging modality for restaging and/or evaluation of recurrence in patients with ovarian cancer?'' Society of Nuclear Medicine 57th Annual Meeting; Salt Lake City, Utah. 2010

 • image

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  Detaylar...

  D1. Yekeler E, Sadjazi P, Tunaci M, Tunaci A, Bakır B, Acunas G. Perianal Fistüllerin Değerlendirilmesinde Endoanal US, Endoanal MRG ve Pelvik MRG Bulgularının Karşılaştırılıması. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 2003;7(4):200-205

  D2. Bakır B, Yekeler E, Tunaci M, Tunaci A, Acunas B, Acunas G. Kolorektal Tümörlerin Tanısında Çok-Kesitli BT Kolonografinin Konvansiyonel Kolonoskopi ile Karşılaştırlıması. Tanı Girisim Radyol. 2004 Sep;10(3):218-29.

  D3. Bakır B, AydınK, Sencer S. Disembrioblastik Nöroektodermal Tümörün ayırıcı Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi bulguları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 2005 Mart;8(3):172-175

  D4. Kılıç G, Tamay Z, Yıldız İ, Akçay A, Bakır B, Güler N. Pulmoner Sekestrasyon Olgusu ve Radyolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Çocuk Solunum Dergisi 2006; 1(1): 32-36

  D5. Bakır B, Alkan N. İleri Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin Otopsi İşleminde Kullanımı ve Sanal Otopsi Kavramı. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 2006;9(2):74-79

  D6. Keser M, Yılma C, Can E, Hatipoğlu N, Somer A, Salman N, Yalçın I, Bakır B. Edinsel Tortikollisin Ender Bir Nedeni: Retrofaringal Apse. Çocuk Dergisi 2007; 7(1):72-75

  D7. Dursun M., Kangal D., Çekrezi B., Altun İ., Bakır B., Güven K., Yekeler E., "Kalpte papiller fibroelastoma: İki olgu", Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 2007;10(3):87-89

  D8. Bakır B, Tuzun U, Terzibaşıoğlu E, Dursun M, Guven K, Salmaslıoğlu A, Tunacı A. ''Endobronsiyal tümörlerde çok kesitli BT sanal bronkoskopinin tanısal etkinliği''. Tuberk Toraks. 2008;56(1):43-9.

  D9.Tunacı A,Bakır B, Kadıoğlu TC. Prostat Hastalıklarında MR kullanımı. Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2008; 1(2):163-167

  D10. Bakır B. Sanal Kolonoskopi. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007 Radiol-Special Topics 2008; 1(2):13-22

  D11. Guven K, Bakır B, Ucar A. Pankreasın Kistik Tümörlerinin Radyolojik Tanısı. Türk HPB 2009; 5(1): 1-10

 • image

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

  Detaylar...

  E1.A.Barman , M. Tunacı ,B. Kumbasar ,B. Bakır, A.Tunacı, "Siklik siyataljiye neden olan endometriozis", 22. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, 242, Antalya, 2001.

  E2. Engin G., B.Bakır ,A.Barman, Ü.Tüzün ,B. Acunaş, "Anorektal patolojilerde endorektal US", 22. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi,178 , Antalya, 2001.

  E3. Yekeler E., Ü.Tüzün, M. Tunacı, B. Kumbasar, G. Acunaş, B.Bakır ,F.Yıldırım, "Erkekte meme kanseri : mikrokalsifikasyon görülen iki olgu ", 22. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, 130 ,Antalya 2001

  E4. Radjazi S.,E.Yekeler,B.Bakır ' Periton diyalizi uygulanan hastalarda tünel enfeksiyonu, peritonit ve olası diğer komplikasyonlarda ultrasonografinin yeri ", 23. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, 273, Antalya, 2002.

  E5. Bakır B.,K.Aydın, E.Terzibaşıoğlu, B.Tatlı " Tay-Sachs Hastalığında proton MR spektroskopi bulguları :olgu bildirisi '', 24. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi,211 , Ankara, 2003.

  E6. Bakır B.,K.Aydın ,B.Tatlı, S.Sencer, Ö.Minareci , "Alexander hastalığının proton MR spektroskopi bulguları", 24. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, 211-212, Ankara, 2003.

  E7. Bakır B.,K.Aydın ,B.Tatlı, S.Sencer, Ö.Minareci , "L2 hidroksiglutarik asidürnin single-voksel proton MR spektroskopi bulguları", 24. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, 212, Ankara, 2003.

  E8. Terzibaşıoğlu E., B.Bakır,K.Aydın, "Creutzfeld-Jakop hastalığında diffüzyon MRG bulguları : olgu bildirisi ",24. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, 214, Antalya, 2003.

  E9. Bakır B., B.Acunaş ,E.Yekeler, M.Tunacı, A.Tunacı, G.Acunaş, "Kolorektal poliplerin ve kitlelerin saptanmasında multislice BT kolonografi tetkikinin tanısal etkinliği ",24. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, 95, Antalya, 2003.

  E10. Bakır B., E.Yekeler, E.terzibaşıoğlu,,M.Dursun,M.Tunacı,A.Tunacı,G.Acunaş, "Sanal kolonoskopide izlenen lezyonların ayırıcı tanısı ", 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 129, Antalya, 2004

  E11. Dursun M., S.Topuz E.Kayacan,A.Uçar, K.Güven,B.Bakır,E.Terzibaşıoğlu ,M. Tunacı, "Pelvik enflamatuar hastalıkta BT ve MRG bulguları ", 25. Ulusal Radyoloji Kongresi,150,Antalya, 2004

  E12. Terzibaşıoğlu E.,M.Dursun,A.salmaslıoğlu, B.Bakır, A.Tunacı, "Scimitar sendromu:multidedektör BT anjiyografi ile multifazik tanısal inceleme ", 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 158, Antalya, 2004

  E13. Salmaslıoğlu A., B.Bakır, H.Gençhellaç,A.Tunacı ,G.Acunaş, H.Özbey, "Konjenital lober amfizemli olguda çok kesitli BT ile tanısal değerlendirme ", 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 166, Antalya, 2004

  E14. Salmaslıoğlu A., B.Bakır, H.Gençhellaç,A.Tunacı ,G.Acunaş, H.Özbey, "Pulmoner sekestrasyonlu olguda çok kesitli BT anjiyografi ile tanısal inceleme '25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 166, Antalya, 2004

  E15. Dursun M.,E.terzibaşıoğlu, B.Bakır, Ü.Tüzün,H.Karanlık ,M.Tunacı ,G.Acunaş, "memede yağ nekrozu :atipik görünümler", 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 277, Antalya, 2004

  E16. Terzibaşıoğlu E. ,K.Güven, B.Bakır, H.Gençhellaç,M.Dursun ,A.Tunacı, "Bilgisayar ortamında düşük maliyetli kişisel bilgi arşivi oluşturma ", 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 292,Antalya, 2004

  E17. Akçay A., S.Anak, Ö.Devecioğlu, Z.Karakaş,A. Çelik,B.Bakır,I.Yalçın ''Akciğer Aspergillus infeksiyonunun tedavisinde kombine tedavinin yararlarına bir örnek :ANLL li bir hastanın fungal öyküsü'', 4: Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi ,288,İstanbul, 2005

  E18. Keser M.,C.Yılmaz,N.Salman, A.Somer, I.yalçın, N.Hatipoğlu,B.Bakır ''Retrofaringeal Apse: Olgu Sunumu'', 4: Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi ,245, İstanbul, 2005

  E19. Bülbül L.,A.Somer, M.Keser, N.Hatipoğlu,N.Salman,B.Bakır,I.Yalçın ''Çocukluk çağında kaviter akciğer tüberkülozlu üç olgu sunumu '', 4: Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi ,296,İstanbul, 2005

  E20. Bakır B., M.Tamam,E.Terzibaşıoğlu,A.Salmaslıoğlu,B Acunaş, I.Adalet ''Konjenital hipotiroidi hastalarında ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografi ile ektopik tiroid dokusunun saptanması ve tiroid sintigrafisi ile duyarlılığının karşılaştırılması ,26. Ulusal Radyoloji Kongresi,88 , Antalya, 2005.

  E21. Bakır B.,N.Alkan , "Sanal otopsi", 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 126,Antalya, 2005.

  E22.Güven K.,A.Poyanlı,E.Terzibaşıoğlu, B.Bakır, İ.Rozanes, "Karaciğer nakilli olguda dilatasyona dirençli biliyer anastomozun 'cuttıng' balon ile dilatasyonu", 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 174, Antalya, 2005.

  E23. Salmaslıoğlu A., E.Terzibaşıoğlu, B.Bakır, A.Tunacı , "Poland sendromlu iki olguda çok kesitli BT ile reformat görüntüleme bulguları", 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 191, Antalya, 2005

  E24. Salmaslıoğlu A., E.Terzibaşıoğlu, B.Bakır, A.Tunacı , "İmmünsuprese olgularda fungal enfeksiyonlar:Toraks BT de radyolojik paternler'', 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 191, Antalya, 2005.

  E25. Salmaslıoğlu A., E.Terzibaşıoğlu, B.Bakır, A.Tunacı , "Panaromik ultrasonografi:Kullanım alanları ve başarılı taramalar için ip uçları", 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 283, Antalya, 2005.

  E26. Yılmaz R.,M.Dursun, Y.akyol,B.Bakır, F.Demir, V.Şensoy, M.Tunacı, "Makrodistrofia lipomatoza:görüntüleme bulguları", 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 257, Antalya, 2005.

  E27. Akçay A., S.Anak,Ö.Devecioğlu, Z.Karakaş,A.Çalik,B.Bakır,I.Yalçın, ''Akciğer aspergillus enfeksiyonunun tedavisinde kombine tedavinin yararlarına bir örnek: ANLL li bir hastanın fungal öyküsü'' ,6.Febril Nötropeni Sempozyumu,198,Ankara,2005

  E28. Salmaslıoğlu A., B.Bakır, M. Dursun, M. Tunacı, G. Acunaş,Y.Erbil, "Tamamlayıcı tiroidektimi Operasyonu Planlanan Toksik ve Nontoksik Guatr Hastalarında Rest Tiroid dokusu Mikatrının Sonografik Ölçümü ve Radyoaktif İod tutulumu ile Karşılaştırılması ", 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 69, Antalya, 2006.

  E29. Güven K., E.Terzibaşıoğlu, B.Bakır, A.Salmaslıoğlu , A. Poyanlı, "Benign Bilier striktürlerde primer ve sekonder perkütan cutting-balon dilatasyonu", 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 99,Antalya, 2006.

  E30. Güven K.,A.Poyanlı,İ.Rozanes,B.Acunaş,E.Terzibaşıoğlu,B.Bakır,E.Yılmaz ,'' Torasik ve abdominal aortada endovasküler tedavide İstanbul Tıp Fakültesi deneyimile parathormon düzeylerinin değerlendirilmesi", 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 99, Antalya, 2006.

  E31. Güven K.,S.Server,E.Terzibaşıoğlu,B.Bakır,A.Poyanlı,İ.Rozanes, "Leriche sendromlu olgularda renal arter stentlenmesi:Brakial aretr yaklaşımı ve klavuz kateter kullanımı", 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 275,Antalya, 2006.

  E32. Terzibaşıoğlu E.,S.Bakan,B.Bakır,A.Uçar,A.Tunacı,B.Acunaş, "İmmün supresyon altındaki hastalarda fırsatçı fungal enfeksiyonlar:Radyolojik paternler", 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 408, Antalya, 2006.

  E33. Terzibaşıoğlu E.,B.Çekrezi,B.Bakır,K.Güven,A.Tunacı, M.Erelel, D.Yılmazbayhan , "Olgu sunumu: Trakeopatiaosteokondroplastika", 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 409 ,Antalya, 2006.

  E34. Tamam M.,I.Adalet,F.Darendeliler, F.Baş,B.Bakır, C.Türkmen, Y.Şanlı, S.Kuyumcu, S. Cantez, "Doğumsal hipotiroidi etyolojik tanısında nükleer tıp yöntemleri ve ultrasonografinin rolü'', Turkish Journal of Nuclear Medicine, 46, Vol:15 ,Mayıs 2006 .

  E35. Engür.B , B. Bakır, K. Güven, E. Terzibaşıoğlu ve M. Dursun, "Sürrenal kitlelerini taklit eden psödolezyonlar", 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 135, Antalya, 2007.

  E36.Tiryaki B., Gelengeç F., B.Bakır, G.Kocabay, M.Tükenmez, " Akut abdomen nedenleri arasında nadir bir patoloji :appendiksin obturator kanala herniasyonu'', 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 144, Antalya, 2007.

  E37. Yılmaz R.,B. Bakır,M. Dursun,A.Salmaslıoğlu, A.Uçar,B.Engür, "Rektal tümörü taklit eden soliter rektal ülser", 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 148, Antalya, 2007.

  E38. Yılmaz F.,B. Bakır, E. Terzibaşıoğlu, K.Guven, B. Engür ,R. Sharifov, "Kardiyal hidatik kist hastalığı ", 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 151, Antalya, 2007.

  E39. Salmaslıoğlu A., B.Bakır, K. Güven, E. Terzibaşıoğlu ,A.Uçar ve M. Dursun, "Tiroid hemiagenezisi ve hemihipoplazisi: Görüntüleme bulguları", 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 183, Antalya, 2007.

  E40. Salmaslıoğlu A., B.Bakır, K. Güven, E. Terzibaşıoğlu , M. Dursun ,G. Acunaş, "Dijital fotoğraf makineleri ile çekilmiş radyolojik görüntülerde çekimden kaynaklanana hataların 'photoshop ' CS2 yazılımı ile düzeltilmesi", 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 191, Antalya, 2007.

  E41. Salmaslıoğlu A., B.Bakır ,Yahyayev A., H. Sasani, S.Bakan,T. Tefik, Ö.Şanlı ,''Spontan rüptür ve hematom gelişimi ile başvuran testiküler malignite olgusu ", 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 210, Antalya, 2007.

  E42. Yahyayev A., B. Bakır, A. Uçar, E. Terzibaşıoğlu , M. Dursun, "Pulmoner blastom", 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 361, Antalya, 2007.

  E43. Salmaslıoğlu A., B. Bakır, K. Güven, E. Terzibaşıoğlu ve M. Dursun,A.Uçar, M. Dilege "İnflamatuar psödotümör olgularında görüntüleme bulguları", 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 364, Antalya, 2007.

  E44. Yılmaz R., B. Bakır, E. Yılmaz, "Gastrik Schwannom", 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 185, Antalya, 2008.

  E45. Salmaslıoğlu A.,A. Uçar,K. Güven, B. Bakır,A. Poyanlı,G. Acunaş,B. Acunaş''Hepatik hidatik kist: Sonografik everlemede ip uçlatrı ve tedavi yaklaşımları", 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 185, Antalya, 2008.

  E46. Bakan S., B. Bakır, A.Bakan, A. Uçar, E.Yılmaz, "Pankreasın solid psödopapiller tümörü", 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 186, Antalya, 2008.

  E47. Salmaslıoğlu A., B. Bakır, A. Uçar,M dursun, E. Terzibaşıoğlu , B. Acunaş, " Otoimmün pankreatit ve sklerozan kolanjit tanılı hastada MRG ve magnetik rezonans kolanjiopankreatografi bulguları'', 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 210, Antalya, 2008.

  E48. Bakan S., B. Bakır, A. Uçar, K. Güven, A. Bakan "Kleidokranial displazi: Olgu sunumu", 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 251, Antalya, 2008.

  E49. Yılmaz E., B. Bakır, R. Yılmaz, S. Salehi,M. Dursun,K. Güven "Uterusta dejenere leiomyom-leiomyosarkomu taklit eden pelvik aktinomiçes", 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 262, Antalya, 2008.

  E50. Salmaslıoğlu A., B. Bakır, K. Güven, A. Uçar, S. Bakan, A. Poyanlı, B. Acunaş "Testisin adenomatoid tümörü: Magnetik rezonans bulguları", 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 262, Antalya, 2008.

  E51. Bakır B, Acunaş B, Buğra D, Yamaner S, Asoğlu O, Salmaslıoğlu A, Balık E. "Oral Yolla Alınan PEG Solüsyonu ile gerçekleştirilen MR Kolonografi tetkiki'' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 77, Antalya, 2009.

  E52. Bakır B, Salmaslıoğlu A, Poyanlı A, Rozanes İ, Acunaş B ' Pankreasta İslet Hücreli Tümörlerin difüzyon ağırlıklı MRG bulguları'. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 78, Antalya, 2009.

  E53. Bakır B, Salmaslıoğlu A, Türkay R, Guven K, Poyanlı A, Kadıoğlu TC. ' Surrenal bezi Adenom ve Non-Adenomatöz lezyonların ayırıcı tanısında difüzyon ağırlıklı MRG tetkikinin yeri'. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 134, Antalya, 2009.

  E54. Yılmaz E, Bakır B, Sencer S ve ark. ' Gebelik takibinde USG'de saptanan fetal santral sinir sistemi anomali bulgularının Fetal MRG ile karşılaştırılması' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 140, Antalya, 2009.

  E55. Erdil İ, Bakır B, Yılmaz F, Türkay R, Acunaş B, 'Atipik Karaciğer Tutulumlu Tüberküloz Olgusu: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 196, Antalya, 2009.

  E56. Bakan S, Bakır B, Bakan A, Salmaslıoğlu A, Uçar A, Yılmaz E, ' Diffüz Pankreatik Lipomatozis:Manyetik Rezonans Bulguları' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 197, Antalya, 2009.

  E57. Türkay R, Bakır B, Erdil İ, Dursun M, Akın İ. 'Olgu Sunumu:Mesane Divertikülü İçersinde Skuamöz Hücreli Kanser Oluşumu' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 203, Antalya, 2009.

  E58. Akın İ, Bakır B, Salmaslıoğlu A, Türkay R, Şen B. 'Akut Apandisit Kliniğini Taklit Eden Enfekte Patent Urakus Olgusu: Us Ve Bt Bulguları' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 204, Antalya, 2009.

  E59. Şen B, Bakır B, Salmaslıoğlu A, Türkay R, Akın İ. 'Karaciğerin Nadir Bir Tümörü: Saplı Adenom' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 217, Antalya, 2009.,

  E60. Türkay R, Bakır B, Dursun M, Erdil İ, Akbulut V. 'Hidronefrozun Nadir Bir Nedeni:Retrokaval Üreter' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 232, Antalya, 2009.,

  E61. Yılmaz R, Bakan S, Turkay R, Bakır B, Salehi S. 'Portal Ven Anevrizması' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 242, Antalya, 2009.

  E62. Tuzlalı H, Bakır B, Erdil İ, Türkay R, 'Komünikan Tip Jejunal Duplikasyon Kistinin Bt Bulguları' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 245, Antalya, 2009.

  E63. Şahin DK, Engin G, Bakır B, Balık E, Güllüoğlu M, Kapran Y, Büyükuncu Y 'Rektal Kanamanın Nadir Bir Nedeni Rektal Hemanjiyom: Olgu Sunumu' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 246, Antalya, 2009.

  E64. Akbulut V, Bakır B, Türkay R. ' Papiller Tip Kolanjiokarsinom' 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 271, Antalya, 2009.

  E65. İyibozkurt AC, Topuz S, Şanlı Y, Bakır B, Asoğlu O, Bengisu E, Berkman S. Pelvik Egzenterasyon: Son 3 yıllık İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2010.

  E66. Topuz S, İyibozkurt AC, Bakır B, Yavuz E, Salihoğlu Y, Bengisu E, Berkman S. Gebelikte saptanan over kanseri olgularımız. 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2010.

  E67. Erdil İ, Bakır B, Yılmaz F, Türkay R, Tunacı M. 'Over Kanseri Olgularında Batın İçi İmplantların Saptanmasında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme Sekansının , Manyetik Rezonans Görüntüleme Ve Pozitron Emisyon Tomografi İle Karşılaştırılması' 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21, Antalya, 2010.

  E68. Yılmaz E, Bakır B, Kalelioğlu Hİ, Yüksel A, Has R, Tatlı B, Aydın K, Sencer S 'Gebelik Takibinde Ultranografi Tetkikinde Saptanan Fetal Santral Sinir Sistemi Anomalili 56 Olguda Fetal Manyetik Rezonans Tetkikinin Tanıya Ve Gebelik Yönlendirmesine Katkıları ' 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 586, Antalya, 2010.

  E69. Yılmaz E, Bakır B, Kalelioğlu Hİ, Yüksel A, Has R, Tatlı B, Aydın K, Sencer S 'Ventrikülomegali Olgularında Eşlik Eden Santral Sinir Sistemi Anomalilerinin Fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Gösterilmesi'31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 587, Antalya, 2010.

  E70. Yılmaz E, Bakır B, Kalelioğlu Hİ, Yüksel A, Has R, Tatlı B, Aydın K, Sencer S 'Tuberoz Skleroz Olgularında Fetal Manyetik Rezonans Görüntülemenin Prenatal Tanıya Katkıları' 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 588, Antalya, 2010.

  E71. Yılmaz E, Bakır B, Kalelioğlu Hİ, Yüksel A, Has R, Tatlı B, Aydın K, Sencer S 'Holoprosensefali Alt Gruplarını Belirlemede Ve Eşlik Eden Anomalileri Saptamada Fetal Mrg'nin Katkıları, 3 Olgu' 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 606, Antalya, 2010.

  E72. Yılmaz E, Bakır B, Kalelioğlu Hİ, Yüksel A, Has R, Tatlı B, Aydın K, Sencer S '2 Dev Servikal Teratomlu Olguda Prenatal Manyetik Rezonans Bulguları' 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 607, Antalya, 2010.

  E73. Bakar N, Taravari V, Yahyayev A, Bakır B, Dursun M. Multisentrik Mediastinal Dev Liposarkom: Olgu Sunumu' 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 692, Antalya, 2010.

 • image

  Diger Bilimsel Aktiviteler

  Detaylar...

  Uluslararası Dergilerde Değerlendirici EUROPEAN RADIOLOGY (Manuscript ID = ER-May-2008-005146)

 • image

  Davetli Konusmalar

  Detaylar...

  Bakır B., 'Panel: Mesleki Sorunlar: Asistanların Mesleki Sorunları' 23. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

  Bakır B., ''BT/MR Kolonografi: Proaktif yaklaşım, Teknik Parametreler'' İleri Görüntüleme Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 2004.

  Bakır B., ''Work-shop I: Sanal Kolonoskopi Nasıl Yapılır'' İleri Görüntüleme Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 2004.

  Bakır B., ''Sanal Kolonoskopi'' İleri Görüntüleme Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 2005.

  Bakır B., ''Doğumsal Metabolik Hastalıklarında MR Spektroskopi Uygulamaları'' İleri Görüntüleme Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 2005.

  Bakır B., '' Toxoplasma İnfeksiyonları, Olgu Sunumları'' İstanbul Pediatrik Febril Nötropeni Grubu 2005 Eğitim Toplantıları, İstanbul, 2005

  Bakır B., ''Sanal Kolonoskopi'' Cerrahi Gastroenteroloji 10.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, 2005

  Bakır B., ''BT Kolongrafi: Başarılı Klinik Progaram Nasıl Gerçekleştirilir'' İleri Görüntüleme Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 2006.

  Bakır B., ''Karın Ağrısında Radyolojik Yaklaşım'' III.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2006.

  Bakır B., ''İnvaziv Mantar nfeksiyonlarının Tanı Standardizasyonu; Radyolojik Tanı'' III.Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu, Bolu, 2006.

  Bakır B., ''MD/BT Sanal Kolonoskopi'' 27. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2006.

  Bakır B., ''Work-shop: Sanal Kolonoskopi'' 27. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2006.

  Bakır B., ''BT Kolonoskopi Tuzakları'' 28. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2007.

  Bakır B., ''Pankreas Görüntülemede Temel Prensipler '' Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı , İstanbul, 2009.

  Bakır B., ''GİS Tümörleri' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

  Bakır B., ''BT Kolonoskopi' Gastrointestinal Sistemde Görüntüleme Kursu, Aydın, 2010

Kategoriler:

Tarihe Göre Sırala:

Currrent Teaching

 • Present 1995

  Preclinical Endodnotics

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultrices ac elit sit amet porttitor. Suspendisse congue, erat vulputate pharetra mollis, est eros fermentum nibh, vitae rhoncus est arcu vitae elit.

 • Present 2003

  SELC 8160 Molar Endodontic Selective

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultrices ac elit sit amet porttitor. Suspendisse congue, erat vulputate pharetra mollis, est eros fermentum nibh, vitae rhoncus est arcu vitae elit.

 • Present 2010

  Endodontics Postdoctoral AEGD Program

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultrices ac elit sit amet porttitor. Suspendisse congue, erat vulputate pharetra mollis, est eros fermentum nibh, vitae rhoncus est arcu vitae elit.

Teaching History

 • 1997 1995

  Preclinical Endodnotics

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultrices ac elit sit amet porttitor. Suspendisse congue, erat vulputate pharetra mollis, est eros fermentum nibh, vitae rhoncus est arcu vitae elit.

 • 2005 2003

  SELC 8160 Molar Endodontic Selective

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultrices ac elit sit amet porttitor. Suspendisse congue, erat vulputate pharetra mollis, est eros fermentum nibh, vitae rhoncus est arcu vitae elit.

 • 2011 2010

  Endodontics Postdoctoral AEGD Program

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultrices ac elit sit amet porttitor. Suspendisse congue, erat vulputate pharetra mollis, est eros fermentum nibh, vitae rhoncus est arcu vitae elit.

 • 2011 2010

  Endodontics Postdoctoral AEGD Program

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultrices ac elit sit amet porttitor. Suspendisse congue, erat vulputate pharetra mollis, est eros fermentum nibh, vitae rhoncus est arcu vitae elit.

 • 2011 2010

  Endodontics Postdoctoral AEGD Program

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultrices ac elit sit amet porttitor. Suspendisse congue, erat vulputate pharetra mollis, est eros fermentum nibh, vitae rhoncus est arcu vitae elit.

Harita Görünümü