PSMA PET/BT

Prostatta tespit edilen aynı zamanda prostatın dışına yayılmış kanserin ameliyatla veya radyasyonla tedavisinin yapılması; boşa harcanılan bir efor olarak açıklanmıştır. Teşhisin hemen ardından kanserin yayılıp yayılmadığını bilmek bu erkekler için tedaviye daha doğru karar vermenin anahtarıdır.

Prostat kanseri teşhisi konan çoğu erkek, metastatik kanser kanıtı olup olmadığını görmek için ek testlere tabi tutulur. Bu, uzun yıllardır geleneksel bir CT (bilgisayarlı tomografi) taraması ve bir kemik taraması ile yapılmıştır, çünkü prostat kanseri genellikle kemiklere yayılır.

Ancak her iki görüntüleme teknolojisinin de sınırları vardır. Her ikisi de bireysel prostat kanseri hücrelerini bulmada özellikle iyi değildir ve bu nedenle çok küçük tümörleri gözden kaçırabilir. Ve kemik taramaları, kanser dışındaki bir şeyin (örn. Artrit) neden olduğu kemik hasarını veya anormallikleri tespit edebilir ve bu da gereksiz ek testlere yol açabilecek “yanlış pozitif” bulgulara neden olabilir.

PSMA PET BT ;prostat kanseri teşhisi konan ve prostatın dışına yayılma riski yüksek olduğu düşünülen hastalar için kullanılır .Diğer bir deyişle PSMA PET -BT, erkeklerde metastatik tümörleri tespit etme de kullanılır. PSMA PET BT Nin bu tümörleri tespit etme olasılığı; bir BT taraması ve bir kemik taraması gibi standart görüntüleme yaklaşımından çok daha yüksektir.

PSMA PET-BT, pelviste ki lenf düğümlerinde ve kemikler dahil vücudun daha uzak kısımlarında bulunan tüm metastazlar için daha doğru sonuç verdiği gösterildi. Radyasyona maruz kalma oranı da, PSMA PET-BT de daha düşük olduğu görüldü.

PSMA-PET taraması nedir?

Tarama, ilk tedaviden sonra nükseden ve vücudun diğer bölgelerine yayılan kanserin yerini ve kapsamını tespit edebilir. Prostat PET / BT taramaları, kanseri tek başına BT taramalarından veya MRI taramalarından daha erken tespit edebilir. PSMA-PET taramaları prostat tümörlerinin saptanması için mevcut en hassas taramalardır. Bu, diğer tarama türlerinin gözden kaçırdığı küçük tümörleri görebilecekleri anlamına gelir. Bu taramalar, yüksek riskli veya metastatik prostat kanseri teşhisi konmuş erkekler tarafından da kullanılabilir.

Bu taramanın uzun adı galyum-68 PSMA PET-BT'dir. Taramanın iki bölümü vardır - bir x-ışını bileşeni (BT) ve bir PET taraması.

BT taraması: BT taraması, vücudun 3B görüntüsünü oluşturmak için farklı yönlerde alınan x-ışınlarını kullanır.

PSMA-PET taraması: PET taramaları, vücuttaki belirli bölgeleri aydınlatmak için radyoaktif bir boya kullanır. PSMA-PET taramaları, prostat kanseri hücrelerinin varlığını gösteren PSMA proteininin bulunduğu vücut bölgelerini arar. Galyum-68, PET taramasının radyoaktif kısmını ifade eder.

BT ve PET taramalarından elde edilen sonuçları tek bir görüntüde birleştirerek, vücuttaki prostat tümörlerinin yerini görebiliriz.

PSMA PET BT taraması nasıl çalışır?

Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması, az miktarda sıvı radyoaktif maddenin kan dolaşımına enjekte edildikten sonra vücutta alımını izleyen bir nükleer tıp taramasıdır. Çoğu PET taraması, kanseri tespit etmek için bir tür radyo-etiketli şeker kullanır, çünkü kanserlerin çoğu hızla büyür ve bu büyüme için şekere ihtiyaç duyar. Kanserler PET taramasında "parlak" olarak görünür ve standart bir CT taramasına kıyasla ek bilgi sağlar.

PSMA-PET taramasının standart bir PET taramasından nasıl farklıdır?

Diğer kanserlerin aksine, prostat kanseri genellikle yavaş büyür ve genellikle standart PET taramalarında görünmez. Bir PSMA-PET taraması için, prostat kanseri hücrelerinin çoğunda bulunan, Prostat Spesifik Membran Antijeni veya PSMA adı verilen bir proteini spesifik olarak hedefleyen farklı tipte bir radyoaktif izleyici kullanıyoruz. Bir PSMA-PET taraması, birkaç milimetre boyuta kadar küçük prostat kanserlerini görebilir, bu nedenle prostat kanserini ilk yayılmaya başladığında erken evrelerde tespit etmede özellikle iyidir. Kanserin yayılıp yayılmadığının veya nereye yayıldığını doğru bir şekilde değerlendirilip, tedaviyi hastaların bireysel koşullarına daha iyi uyarlayabileceğimiz anlamına geliyor.

PSMA PET BT Kimlere önerilir?

Şu anda PSMA-PET taramaları;

 • En çok ameliyattan veya lokalize prostat kanseri için radyoterapi tedavisinden sonra PSA'sı yükselen erkekler tarafından kullanılırlar. Bu aşamada, PSMA-PET taramaları, tedaviye rağmen yayılan yeni tümörleri tespit etmek için en hassas taramadır.
 • Lokalize görünen yüksek riskli prostat kanseri teşhisi konan kişiler (BT veya kemik taramalarında tümör görülmez)
 • Tanı anında metastatik prostat kanseri olanlar hastalarda
 • Hastalığın evresinin tespit edilebilmesi için
 • Biyopsi sonuçları negatif çıksa bile tümör olduğundan şüphe duyulması halinde
 • Yapılan diğer tetkiklerdeki şüpheli verilerin açıklığa kavuşturulması için kullanılır

PSMA PET BT taramasının avantajları nelerdir?

 • PSMA-PET taramaları, yüksek riskli prostat kanseri olan erkekler için BT ve kemik taramalarına göre tanı anında metastatik tümörleri bulmak veya dışlamak için daha doğrudur
 • PSMA-PET taramalarının tedavi planlarını daha doğru bir şekilde hazırlayabilirme imkanı sunar.
 • PSMA-PET taramaları olan erkekler, BT ve kemik taramaları olan erkeklere göre taramaları sırasında daha az radyasyona maruz kalır.
 • PSMA-PET taramalarına sahip erkeklerin testlerinden belirsiz sonuçlara sahip olma olasılığı daha düşüktür. (BT ve kemik taramalarından elde edilen belirsiz sonuçlar % 23 iken PSMA PET BT % 7 dir).

PSMA PET/MRI

PET/MRI görüntüleme, manyetik rezonans ile yumuşak doku morfolojik görüntüleme ve pozitron emisyon tomografiyle fonksiyonel görüntüleme yöntemlerini içeren hibrit bir görüntüleme teknolojisidir.

PET MR teknolojisi iki ayrı tıbbi tekniğin birleştirilmesi ile meydana geldiğinden ileri düzey vücut tarama ve görüntüleme imkanı sunmaktadır. İleri teknoloji ürünü olan PET MR cihazı ile 3 boyutlu değerlendirme yapılarak en hassas düzeyde bilgi alınabilmektedir. Bu tarama ve görüntüleme teknolojisi tüm kanser türlerinin tanısı için kullanılmaktadır.

PET ile alınan fonksiyonel görüntülerin MRG ile sağlanan yüksek yumuşak doku kontrastı ile birlikte değerlendirilmesi özellikle prostat glandı gibi BT görüntülerinin anatomik korelasyonda yetersiz kaldığı dokularda devrim niteliğinde olmuştur. PET/MR’nin klinik kullanıma girmesi prostat kanseri tanısı için yeni bir kapı aralamıştır. Prostata özgü membran antijeni (PSMA), pozitron emisyon tomografisi (PET) ile kapsamlı bir şekilde çalışılmış ve sonuçlar umut verici olmuştur. Bu nedenle prostat kanseri görüntülemesinde teşhis, birincil evreleme, biyokimyasal rekürrens tespiti (BCR), terapötik yanıtların değerlendirilmesi ve tedavi planlaması gibi farklı klinik durumlarda PET/MR uygulamalarının kullanımı artmıştır.

PSMA PET MR Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

PSMA PET MR görüntüleme tekniğinin başlıca kullanıldığı durumlar şu şekildedir:

 • Prostat iç yapısının daha iyi ayırt edilmesi gereken durumlarda (FOKAL TEDAVİ İÇİN HASTA DEĞERLENDİRİLMESİNDE, PROSTAT KANSER HARİTASI ),
 • Prostat kanseri tanısı ve yönetiminde, evrelemesinde, takibinde,
 • Prostat için biyopsi kılavuzluğunda ve prognoz belirlemede,
 • Prostat glandında santral zon gibi benign radyofarmasötik tutulumu ile patolojik tutulumlarının ayrımında,PSMA PET MR taraması nasıl yapılır?

Hastaların PET MR taramasına girmeden önce görüntülemenin ve taramanın daha başarılı olması için uymaları gereken birtakım kurallar vardır. Hastaların tarama işleminin 24 saat öncesinden itibaren yorucu aktivitelerden ve egzersizlerden kaçınması gerekir. Bununla birlikte taramaya 6 saat kala herhangi bir besin tüketimi gerçekleştirmemesi gerekir. Bunun nedeni kan şekerinin normal düzeyde olmasının sağlanmasının gerekmesidir. Kan şekeri değerlerinin yüksek ya da alçak olması tarama sonuçlarını etkiler.

Vücudunuzda metal veya medikal/mekanik cihazlar varsa doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekmektedir. Kalp pili, defibrilatör, serebral anevrizma klipsi veya metal işitme cihazınız varsa bu inceleme YAPILAMAZ. Tüm takılarınızı ve işitme cihazı, metal fermuarlı kot pantolon, piercing ve çıkarılabilir diş malzemesi gibi metal nesneleri işlemden önce mutlaka çıkarmak zorundasınız.

PET MR işlemi uygulanırken hastaya radyoaktif bir madde enjekte edilir. Birçok hasta vücuda verilen bu radyoaktif maddenin çok zararlı olduğunu düşünür. Ancak verilen bu madde miktarı azdır, kısa süreli olarak herhangi zararlı bir etki yapmayacak derecede vücuda verilir. Bu yönüyle normal PET uygulamalarından daha az zararlıdır. PET MR taramasına başlamadan önce hastaya damardan radyoaktif sıvı enjekte edilir. Bu işlem çok kısa sürer. Verilen sıvının içeriğinde radyoaktif işaretlenmiş moleküller yer alır. Bu sıvı enjektesinden sonra hasta, kurşun madde ile yalıtılmış bekleme odasında yarım saat dinlendirilir. Bu beklemenin amacı, damardan verilen radyoaktif sıvının tüm vücuda yayılmasıdır. Bekleme sonrasında görüntülemesi ve taraması yapılacak olan hastanın cihaza alınması sağlanır. PET MR taraması bu cihazda yaklaşık olarak 20 dakika boyunca devam eder. Ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü olarak elde edilen görüntüler, işlemin tamamlanmasının ardından ilgili uzmanlar tarafından incelenir. İncelemenin ardından kanserli hücrenin vücudun neresine yayıldığı, hangi noktadan vücuda yayılmaya başladığı ve tümörlerin vücudun neresinde oluştuğu tespit edilir.

Tüm işlemler ortalama 40-45 dakika sürer. İşlemde kullanılan radyoaktif madde oldukça zararsızdır ve radyasyona maruz kalınmadan taramanın gerçekleştirilmesi sağlanır. Ayrıca tek bir tarama ile daha iyi bir tarama ve görüntü sağlandığı için PET MR oldukça faydalı bir görüntüleme yöntemidir. Radyasyon çocuklarda daha ciddi etkilere yol açabildiğinden PET MR çocuklarda da yaygın olarak kullanılabilecek bir görüntüleme tekniğidir.

Neden PET / MR Tercih Edilmeli?

PET MR onkolojik olarak tanı koymak, kanser vakalarını evrelendirmek ve tedavi yanıtını değerlendirmek için tüm vücut Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ve Pozitron Emisyon Tomografisi'nin (PET) güçlerini birleştiriyor. Aynı zamanda, radyasyon riskini ciddi ölçüde azaltan PET MR bazı çocuklarda ve genç erişkinlerde güvenle kullanılabiliyor.

PET-MR;

 • MR radyasyon içermediğinden hasta PET MR da PET CT incelemenin 1/3 oranında radyasyon alır.
 • Güçlü görüntüleme sistemi olan 3 Tesla MR testi ile yüksek çözünürlüklü PET tarayıcısını bir arada sunar.
 • Teşhis güvenilirliği arttırır.

Sonuç olarak PSMA PET görüntüleme prostat kanseri tanısı ve yönetiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Evrelemenin yanı sıra primer lezyon tespitinde, biyopsi kılavuzluğunda ve prognoz belirlemede önemli bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle PET/MR hibrit cihazlarının kullanıma girmesiyle simultane olarak yapılabilen PSMA PET/MR görüntüleme gelecekte tanı ve tedavi algoritmalarını değiştirebilecek etkinliktedir. Ancak şu an için klinik pratikte ön planda bilimsel çalışmalar içişn kullanılmaktadır.

Sayfamız Bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve Tedavi için doktorunuza başvurunuz.