Kolonoskopi, kalın bağırsak ve rektumun incelendiği endoskopik bir işlemdir. Kolonoskopi uygulaması sırasında gerekirse kalınbağırsaktaki polipler çıkartılabilir veya laboratuvarda incelenmek üzere doku örneği alınabilir. Makattan girilerek gerçekleştirilen kolonoskopi işlemi hem teşhis hem de tedavi amaçlı yapılabilmektedir. Bağırsak ucunda ışık ve kamera olan esnek bir tüple incelenir.

Sanal Kolonoskopi ise Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile kalın bağırsağın Kolonun incelenmesine yarar. Kolondaki polipoid lezyonlarını, kolon tümörünü, kolon kanserinin görüntülenmesini sağlar. Ailenizde kolon kanseri öyküsü varsa veya başka nedenlerle yüksek risk altındaysanız, daha erken taramaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Her 5 yılda bir sanal kolonoskopi, kolayca yaptırabileceğiniz çeşitli tarama seçeneklerinden biridir.

Sanal Kolonoskopi Neden Yapılır?

Kolon kanseri, erkeklerde ve kadınlarda sık görülen bir kanserdir. Sanal kolonoskopinin yapılmasının nedeni, kolon kanserinin daha kolay tedavi edilebildiği erken bir aşamada bulunmasıdır. Sanal kolonoskopi ayrıca kolon kanserini taramak için kullanılır. Uzun, esnek, ışıklı bir dürbün ve küçük bir kamera rektuma ve kolonun içine yerleştirilir. Bu, sağlık uzmanının doğrudan kolona bakmasını ve orada bulunan polipleri çıkarmasını sağlar. Sanal kolonoskopi ile bulunan kolon polipleri kansere dönüşmeden önce düzenli kolonoskopi ile çıkarılabilir.

Sanal kolonoskopi tercih edildiği başlıca nedenler:

 • Kolon ve rektum kanser taramasında,
 • Tamamlanamamış Kolonoskopide,
 • Tıkayıcı kolon kanserlerinde proksimal kolonun değerlendirilmesinde,
 • Konvansiyonel kolonoskopinin yapılamadığı durumlarda (ciddi kalp ve akciğer hastalıkları, kanama diatezi, warfarin tedavisi, sedasyon allerjisi bulunanlar)
 • Konvansiyonel kolonoskopiyi reddeden hastalarda,
 • Gaitada gizli kan testi pozitif olan hastalarda,

İşlem Nasıl Yapılır?

Kolonoskopi yaptırmadan önce bağırsak hazırlığı yaptırmanız gerekecektir. Bağırsak hazırlığı, kolonunuzu boşaltmanıza yardımcı olur ve böylece görüntülerin net şekilde alınmasını sağlar. İşlemden bir gün önce halk arasında “müshil” adı ile bilinen bağırsakların temizlenmesini sağlayan ilaçların alınması ile bağırsak temizliği işlemi yapılır. Ayrıca, kalın bağırsağın son bölümü olan rektuma, lavman adı verilen bağırsak temizliği işlemi de uygulanır.

Sanal Kolonoskopi işleminin tamamı 10-15 dakika kadar sürer ve sakinleştirici bir ilaç vermeye gerek duyulmaz. Hasta sırtüstü olarak muayene masasına yatırılır, görüntü kalitesini arttırmak için makattan içeriye foley sonda yerleştirilir ve buradan içeriye hava verilir. Muayene masası tarayıcı alet içinde oynatılır ve böylece iki boyutlu görüntüler elde edilir, bu sırada hastanın nefesini tutturulur. Daha sonra bu görüntüler iş istasyonunda özel programından geçirilerek ekranda üç boyutlu görünür hale getirilir. Daha sonra aynı işlem hastayı yüzüstü pozisyonda yatırarak tekrarlanır.

İşlemden sonra çoğu durumda, yardım almadan eve dönebilir, normal diyetinize ve aktivitelerinize geri dönebilirsiniz.

Sanal Kolonoskopi ve Normal Kolonoskopinin Farkı Nedir?

Kolonoskopi ile karşılaştırıldığında sanal kolonoskopinin daha az risk içermesi, yaşlı insanlarda ve kan sulandırıcı kullananlarda rahatlıkla uygulanabilmesi, normal hayata hemen geçilebilmesi avantajları olarak sıralanabilir. Normal kolonoskopide hastalara katı bir diyet verilirken, sanal kolonoskopi yapılacak hastalara daha hafif bir diyet verilir.

Diğer avantajlarıysa şu şekildedir:

 • Sanal kolonoskopide, endoskopi aleti (kolonoskop) kullanılmadığı için işlem daha konforludur.
 • Sedasyon kullanılmadığından hasta tetkik sonrasında günlük aktivitelerine devam eder.
 • Sanal kolonoskopi ile baryum sülfat, diatrizoate meglumin veya diatrizoate sodyum maddeleri ile yapılan kalın bağırsak filmine göre çok daha net görüntüler elde edilebilir.
 • Standart kolonoskopi işleminde % 5-10 oranında vakada kalın bağırsağın son noktası olan sağ bölümüne teknik olarak erişilemeyebilir, ancak sanal kolonoskopide bu noktaya ulaşılabilir.
 • Sanal kolonoskopi, standart kolonoskopi işlemine kıyasla çok daha kısa bir süre içinde gerçekleştirilir.

Sayfamız Bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve Tedavi için doktorunuza başvurunuz.